Här är en guide som visar hur man vidarekopplar pågående samtal som skett via sin växel.

Fick du svar på din fråga?